Kontakt Bevar Kontanter

’Bevar Kontanter’ er et forsøg på at give mere reel information omkring problemerne ved at afskaffe kontante betalinger i Danmark og hermed højne debatten.

Bevarkontanter.dk drives af Anders Kjærulff og er støttet af SikkerhedsBranchen.

kontant@bevarkontanter.dk

Pressekontakt: Anders Kjærulff, tlf. 42440634