Indlæg

Over hele verden pusles der mere eller mindre direkte med ideen om ‘digitale penge’, det man kalder for ‘central bank digital currency’, forkortet CBDC.
Der hvor man er længst fremme er i Kina, hvor man har indført Digitale Yen. Det er sket med et klart formål: At få så mange kontanter ud af økonomien som mulig. Kontanter er der nemlig ikke rigtig styr på og det kan den Kinesiske regering ikke leve med.

CENTRALBANKPENGE
Nu har den europæiske centralbank fået samme ide: En digital Euro.
Datatilsynet har været til møde med dem og skriver:
‘I takt med øget digitalisering og stigende onlinekøb i Europa, bruger folk kontanter mindre og benytter i høj grad de forskellige betalingsmidler, der tilbydes i EU. Dette har skabt et behov for en bred og tilgængelig form for centralbankpenge, der er tilpasset den digitale tidsalder og kan fungere som et alternativ til kontanter. Den digitale euro vil således være et supplement til kontanter og have status som lovligt betalingsmiddel. Samtidig sigter den mod at bidrage til et mere konkurrencedygtigt og innovativt europæisk marked.’
Her på Bevar Kontanter hæfter vi os ved udtrykket ‘supplement’, for det er også det, den europæiske centralbank mener, en digital Euro skal være. Faktisk mener de tilsyneladende, at der bør indføres noget, der minder om Danmarks skrøbelige kontantregel i HELE europa, og se det kan jo blive ganske interessant, selvom det ikke nævnes i datatilsynets referat af mødet.

TILFÆLDET SVERIGE OG JAN DAMSGAARD
Den svenske Riksbank skriver:”För det första måste kontanternas ställning stärkas så att konsumenterna kan använda kontanter vid betalningar. För det andra måste fler konsumenter och företag få tillgång till betalkonto. Alla som behöver betala måste också kunna betala”, siger riksbankschef Erik Thedéen.
Herhjemme opfattes den digitale Euro noget anderledes af Danmarks mest aktive fortaler for et kontantløst samfund, Jan Damsgaard fra CBS.
I P1 morgen den 6. november kunne man således høre ham tale om e-kroner i samme åndedrag som den digitale euro for derefter at bagatellisere og dæmonisere kontanternes rolle med sætninger som:
– I de kredse jeg kommer, er det jo sådan at hvis nogen vil betale med en tusind-krone seddel, så kigger vi på ham og rømmer os og spørger hvor han har den fra, sagde Jan Damsgaard og antyder vel dermed, at alle der bruger kontanter arbejder sort eller er kriminelle?

E-KRONE
Han fortsatte så med at forklare at kontanterne nærmest ikke betyder noget i Danmark og at vi derfor skal skynde os at lave en e-krone. Det er ikke nye toner fra Jan Damsgaard, der forsker i kontantløse samfund og allerede i 2018 mente, at det ville vi få det senest i 2025: »Udviklingen peger direkte i den retning, og jeg tror, Danmark i praksis vil være kontantløst i 2025,« sagde han dengang.
Han blev i samme artikel backet op af endnu en cbs-forsker, Jonas Hedman, som i en undersøgelse fastsatte datoen for kontanternes død i Sverige til 24. marts 2023. Det betyder ikke, at kontanterne vil være forsvundet, men i praksis vil de ikke kunne anvendes, fordi butikkerne ikke accepterer dem, forudså han dengang, og det sidste fik Hedman jo ret i.
Det han så ikke havde tænkt over, var at svenskerne altså nu prøver at få genoprettet et system, så man igen kan anvende kontanter, ligesom læren her i Danmark, af Sveriges kontantløse eksperiment, burde være at fastholde nuværende kontantregel, ikke lempe den.

FREMTIDEN?
“Vi måste förbereda oss för framtiden. Den snabba omvandlingen och digitaliseringen av betalningsmarknaden – med nya aktörer, ny teknologi och förändrade betalningsvanor – ställer krav på att även centralbanker anpassar sitt utbud av tjänster och förändrar sina system. En e-krona skulle kunna vara en del av framtidens betalningsmarknad, bland annat i ljuset av det pågående arbetet med en digital euro”, siger Erik Thedéen fra den Svenske Nationalbank men herhjemme holder Nationalbanken sig tilbage ind til videre.
I 2022 afviste de, at der overhovedet var et behov for en e-krone.
”Vi har en sikker og effektiv betalingsinfrastruktur. Innovationen i den finansielle sektor sker allerede i privat regi og har de seneste år tilvejebragt store landvindinger. Vi ser ikke umiddelbart, at en centralbankudstedt digital valuta i Danmark i sig selv skulle styrke innovationen,” sagde Peter Ejler Storgaard, underdirektør i Nationalbanken, der også oplyste at de ‘med stor interesse’ ser på andre centralbankers tiltag.

EU CENTRALBANK: Kontanter er afgørende
Men hvad med den Europæiske centralbank og den der digitale Euro? Jo, den skal som jeg tidligere har skrevet være et ‘supplement’ til kontanter, for den Europæiske Centralbank har et mindre privligieblindt blik på betalinger end Jan Damsgaard: ‘En digital euro kommer til at supplere kontanter, ikke erstatte dem. En digital euro kommer til at findes side om side med kontanter som svar på, at folk i stigende grad foretrækker at betale digitalt, på hurtig og sikker vis. Kontanter vil fortsat være tilgængelige i euroområdet, dette gælder også de andre private elektroniske betalingsmidler, som bruges for tiden’, skriver de.
Samme central bank sætter en ære i, at Digitale Euro skal være anonyme og private – og så må de på ingen måde og aldrig nogensiden(lover de!) blive ‘programmerbare’ penge, der kun kan bruges til bestemte ting!
Privatlivets sikring er en af de vigtigste designegenskaber ved en digital euro. Eurosystemet har ingen kommerciel interesse i folks personlige betalingsoplysninger eller i at dele sådanne oplysninger med tredjepart. Således vil Eurosystemet ikke have adgang til eller lagre brugernes private oplysninger’, skriver de. Men der naturligvis et men:
‘En digital euro vil gøre det muligt for folk at udføre betalinger uden at dele deres oplysninger med tredjeparter ud over, hvad der er nødvendigt for at hindre ulovlige aktiviteter, i overensstemmelse med europæiske regler’, skriver de, og så er hvidvasklovene jo stadig i fuld vigør.

EU: IKKE FARVEL TIL KONTANTER
Folk som Jan Damsgaard ser digitale Euro og E-kroner som afslutningen på kontanter som betalingsmiddel, men det gør EU ikke, hvis man ellers kan regne med, hvad Centralbanken skriver på deres hjemmeside. Her hedder det blandt andet: ‘Kontanter vil også fortsat være standardbetalingsmidlet i en overskuelig fremtid. Kontanter er en værdi i sig selv. Det er muligt at foretage en pålidelig kontrol af deres ægthed. Det er muligt at skelne dem fra falske sedler, og det kræver ikke en tredjepart til at afvikle betalingen. Intet andet betalingsinstrument opfylder disse tre krav så effektivt som kontanter.’
Her er Bevar Kontanter enige med EU – ikke så meget om den digitale Euro – men om kontanters rolle.

LÆS MERE OM DEN EUROPÆISKE CENTRAL BANK HER!