Indlæg

Anders Kjærulff, bevar kontanter og Kasper SKov-Mikkelsen fra SikkerhedsBranchen før fortrædet for Erhvervsudvalget.
Anders Kjærulff, bevar kontanter og Kasper SKov-Mikkelsen fra SikkerhedsBranchen før fortrædet for Erhvervsudvalget.

Anders Kjærulff, Bevar Kontanter(tv) og Kasper Skov-Mikkelsen fra SikkerhedsBranchen før fortrædet for Erhvervsudvalget.

Bevar Kontanter og Sikkerhedsbranchen var den 25. januar i fortræde for folketingets erhversudvalg. Anledningen er L94, et lovforslag, der tydeligvis er hastet igennem, hvor man vil sænke max-beløbet for kontante handler fra de nuværende 20.000 kr til 15.000 kr.
Vi har valgt at lægge det vi sagde til udvalget frem her:

KASPER SKOV-MIKKELSEN: Vi har været her før for at fortælle jer, at det at I gør det sværere og sværere at betale med kontanter via salamimetoder, hvor I lemper kontantpligten, afskaffer 1000 kr sedlen og strammer hvidvaskloven – det kommer til at ende med at I helt afskaffer kontanterne.
Jeg kan sige på vegne af dem, der håndterer pengene og har nationalbankdepoterne, at vi er nede i en kontantmængde, der er så lav, at vi snart må dreje nøglen om, og så forsvinder infrastrukturen til at håndtere kontanterne.
Og det vil i realiteten betyde dødsstødet til kontanterne.
Og nu vil jeg overlade ordet til Anders, journalist og aktivist der driver Bevar Kontanter og har den borgernære vinkel.

 

ANDERS KJÆRULFF: Bevægelsen Bevar Kontanter er meget bekymrede over at se og høre, hvordan de mange lovlydige borgere, der ønsker at betale med kontanter kriminaliseres.
Jeg bruger kontanter. Min mor gør. Unge mennesker gør. Gamle og svage og udsatte borgere gør.
Selv de mest pessimistiske beregninger anslår, at højst 1-2 procent af de penge, der bruges i samfundet, har noget med sort arbejde eller kriminalitet at gøre. Det gælder også kontanter og det vil sige, at 98 procent at de borgere der bruger kontanter er lovlydige.
De burde behandles bedre end de bliver i dag.
Som en der kører en stor Facebookside og et website om kontanter, kommer jeg meget i kontakt med danskere, der bruger kontanter.
Også små erhvervsdrivende, der er kede af voldsomme prisstigninger på MobilePay og vildt hidsige gebyrer på brug af kort og byttepenge.

Hvis kontanterne forsvinder helt, er der åbent for endnu flere og større gebyrer fra bankerne.
Og det bliver de erhvervsdrivende og forbrugerne, der får regningen.

De fleste almindelige kontantbrugere er kede af den stigmatisering, de er ude for – de er lovlydige borgere, men får konstant at vide at deres måde at bruge penge på er mærkelig, snusket, ja, kriminel.
Jeg mener erhvervsudvalget burde tænke over borgernes ret til at bruge deres penge som det passer dem – især da, når man gang på gang understreger fra Nationalbankens side, at kontanter stadig ER et gængs betalingsmiddel, ikke en slags matadorpenge vi har lidt for sjov?

For selvom Nationalbanken med et fiffigt regnestykke er nået frem til, at kun 1 procent af danskerne er HELT afhængige af kontanter, så er der 25 procent af os, der er digitalt udfordrede af den ene eller anden grund, et tal, der ikke falder i fremtiden.
Og den der ene procent: Det er blandt andet handicappede og hjemløse. Skal de ikke også være her og kunne bruge deres penge som alle andre?
Kunne gå i biografen og på cafe og i butikker?

Vi udsættes for netbank-svindel som aldrig før.
I årets første seks måneder af 2023 er det sket 5.212 gange! Det er en fordobling i forhold til sidste år. Nationalt Center for It-Kriminalitet modtog i 2022 27.066 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet.
Alligevel hører jeg ikke politikere og banker tale for, at vi skal begrænse brugen og omfanget af digitale betalinger.
Og uden kontanter, spilles borgerne direkte i hænderne på techgiganterne og deres data-mining.

NEDSÆTTELSEN af det maksimale beløb ved kontante handler fra 20.000 til sølle 15.000 er endnu et stykke salamimetode, endnu en skive skåret af muligheden for at bruge kontanter.
Og mere snak om at lempe den i forvejen hullede kontantpligt vil ødelægge al tillid til kontante betalinger.
Kontanter er elskede af danskerne. Ifølge en undersøgelse fra userneeds fra 2020 med 1000 adspurgte ønsker 74 procent af os IKKE et kontantløst samfund.
Samme ¾ dele af befolkningen ser det som en rettighed og en god ting, at man kan hæve alle sine penge fra bankerne- i kontanter.
Kontanter er på forbrugernes, borgernes side. Man kan ikke lægge gebyrer på dem, de kan ikke stjæles ved svindel på nettet og de efterlader ikke elektroniske spor om værtshusbesøg eller en konsultation hos psykologen.
Kontanter beskytter vores privatliv mod overvågning og datamining – og de kan ikke hackes.

Fra Bevar Kontanters side håber vi erhvervsudvalget vil medvirke til at gøre det mindre kriminelt at være en lovlydig borger, der bruger kontanter. At det accepteres som en lovlig og rimelig måde at leve på.
Men kontanter har brug for hjælp, hvis de ikke skal dø.
I kunne lempe eller tilpasse hvidvasklovene, så bankerne ikke bruger den til at genere borgere, der vil sætte deres analoge penge ind på kontoen eller bare hæve 8000 kroner i kontanter til en konfirmationsgave. Og ja, det sker. Spørg Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. PET-chef, der var gennem et 3degrads forhør i egen bank gennem 46 år for netop det: Hæve sølle 8000 kr til en gave.
Eller prøv selv.
Hvis der da findes et sted I kan hæve den slags penge, for bankerne overholder som eneste branche ikke kontantpligten.
I kunne også arbejde på at sætte maksbeløbet for kontante handler op igen. Måske endda helt op til Europakommisionens anbefalinger på max 10.000 euro.

Nuværende kontantfjendske politik svarer til at kontantkunder kun må køre i biler med en makshastighed på 40 km/t på en cykelsti, hvor de stoppes konstant af politi mens alle andre får lov at drøne forbi på motorvejen med speederen i bund…
Det er ikke rimeligt overfor de 98 procent ærlige borgere der bruger kontanter.

De fortjener bedre end at blive kaldt kriminelle.

 

KASPER SKOV-MIKKELSEN:
Kontanterne er ikke bare et værn omkring privatlivsbeskyttelse og en hjælp til de svage – det er også et værn mod cyber-angreb og en del af hele samfundets robusthed.
VI er jo mere eller mindre i krig – sådan ser Rusland i hvert fald på det.

Og landene omkring os, Sverige, Norge, Tyskland, forbereder deres befolkninger på krig eller krise, blandt andet ved at opfordre borgerne til at have mindre mængder kontanter liggende, så de kan klare sig en uges tid.
Herhjemme arbejder stærke kræfter, herunder jer her i udvalget, alt hvad I kan på at afskaffe kontanterne og dermed gøre vores samfund og borgerne betydeligt mere sårbare.

Jeg synes, det er betydeligt vigtigere at tage hånd om vores samfunds robusthed, privatlivsbeskyttelsen og de svage i samfundet, end at sikre bankerne et endnu større overskud og de store detailhandelskæder en smule lettelse af administrationen.
Og det er NU i skal udvise rettidig omhu – for lige om lidt så er kontanterne væk – og de kommer ikke bare lige tilbage.

I stedet for at bekæmpe kontanterne har vi alle sammen brug for, at I holder hånden under dem.
VI foreslår derfor at:

  • bankerne pålægges krav om at overholde kontantreglen på lige fod med Forretningsdrivende.
  • bankerne dækker hele landet med bemandede kontantkasser.
  • loftet for kontantkøb hæves
Morten Bødskovs følgebrev til l94

Så kom det forventede lovforslag, l94, der næsten ikke har nået at være i høring: Erhversministeriet ønsker at stramme hvidvaskreglerne yderligere, så vi nu kun må betale 15.000 kr kontant i en handel.
I en ikke særlig fjern fortid var der slet ikke noget maks-beløb for den slags, EU og eurozonen har et maxbeløb på 10.000 euro(ca 70.000 kr!) men her i Danmark er vi så kriminelle og hvidvasksekretariatet har fået hvidvask så meget på hjernen, at maksbeløbet først blev nedsat til 50.000 kr, så 20.000 for to år siden, og nu, hvis Erhvervsministeriet får deres forslag stemt igennem: sølle 15.000 kr i kontanter per handel!

De indkaldte sedler
Hvorfor er det så vigtigt, kan man spørge sig selv og jo, det er også noget rod.
I den fremsættelsestale  Erhvervsminister Bødskov har vedlagt lovforslaget skriver han blandt andet: ‘Lovforslaget skal styrke værnet mod hvidvask i detailhandlen i forbindelse med seddelindkaldelsen ved at nedsætte kontantforbudsgrænsen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Hermed mindskes risikoen for, at den del af de indkaldte pengesedler, der er  forbundet med kriminel aktivitet, bliver sat i cirkulation i detailhandelen. Kontanter vil i højere grad blive indløst via bankerne, som er omfattet af hvidvaskloven og har personale, der er uddannet til at håndtere kontantindbetalinger under iagttagelse af hvidvaskreglerne’.
Så det ministeren laver, er et forsøg på at lave ‘damage-control’ på den dårligt planlagte udfasning af 1000 kr sedlen – det skal vi så alle sammen bøde for, igen!

Kriminalisering
Ministeren, der endnu engang kriminalisere de borgere, der har sparet kontanter op gennem mange år og ikke kan forventes at kunne redegøre for dem iflg. hvidvaskreglementet, ønsker altså at gøre det endnu sværere at bruge de 1000 kr sedler, de har liggende!

Det er trist, synes vi her hos Bevar Kontanter! Ekstremt nedladende overfor de ærlige danskere, der har kontanter liggende og endnu et angreb på vores ret til selv at bestemme hvad vi vil bruge vores penge til – og hvordan!

Hvis du er medlem af et parti vil vi gerne opfordre dig til at skrive til dine politikere, og bede dem stemme nej til l94!
Mind dem også lige om at 74 procent af Danskerne vil bevare kontanter og ikke øsnker et såkaldt kontantløst samfund.

LINKS TIL LOVFORSLAGET: https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/l94/20231_l94_som_fremsat.htm