Indlæg

kontantreglen

Kontanterne er som bekendt det eneste anonyme betalingsmiddel vi har og derfor er det også konstant i modvind fra politikere, der vil kontrollere for hvidvask, og banker, der ikke kan gebyrlægge vores penge-transaktioner, når vi betaler med sedler og mønter.
Vi har heldigvis endnu KONTANTPLIGTEN, eller KONTANTREGLEN at læne os op af, selvom organisationer som Danske Erhverv, Horesta, Danske Restauranter og Cafeer(DRC) og Samvirkende Købmænd ser den som noget, der bør afskaffes, angiveligt ikke fordi de har noget mod kontanter, men fordi bankerne gør det besværligt og dyrt at håndtere dem. Det har så desværre medført den Stockholmsyndrom-reaktion at gå efter kontanterne – ikke bankerne.

KONTANTPLIGTEN  eller Kontant-reglen betyder kort sagt, at du har ret til at betale kontant alle steder hvor man også modtager elektronisk betaling via Dankort terminaler eller mobile-pay.
Det er forbrugerombudsmanden, der holder øje med om loven overholdes.
‘Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.
Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app. Dette følger af betalingslovens § 81, stk. 1.

Kontantreglen kan ikke omgås ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge.

Herudover vurderer Forbrugerombudsmanden, at det vil være i strid med kontantreglen, hvis en virksomhed fx indfører et system, hvor kontantkunderne skal indbetale et beløb i kontanter på et elektronisk kort, som derefter kan bruges til betaling.’
‘Visse betalingsmodtagere inden for sundhedsområdet er forpligtede til at modtage kontanter i hele åbningstiden. Det gælder visse sundhedsfaglige virksomheder, såsom apoteker og tandlæger.’
LÆS MERE HER: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/alle-emner/betalinger/kontantreglen/

Desværre er der kommet en lang række undtagelser til, som udhuler kontantpligten. Den første er, at butikker i ‘røveriudsatte områder’ ikke er forpligtigede til at modtage kontanter efter kl. 20. Områderne er defineret efter en liste fra Erhvervsministeriet, der tilsyneladende indholder ALLE postnumre i hele Danmark…se listen her: https://em.dk/media/14327/11-06-liste-over-roeveriudsatte-omraader.pdf

Sidste år valgte man at nedsætte det beløb man må købe kontant for, fra 50.000 kr til 19.999 kr. Det er en del af de ændrede regler i hvidvaskloven, der angiver at det er ulovligt at modtage 20.000 kr. i kontant (derfor 19.999,-) – med mindre man er bank, finansinstitut, revisor, advokat eller lignende virksomhed, der i stedet er omfattet af hvidvaskloven.

Og når virksomheder handler med hinanden(B2B) er der ingen forpligtelse til at modtage kontanter.

Såkaldt ‘midlertidige’ arrangementer som Festivaler eller byfester er heller ikke forpligtigede til at tage imod kontanter – noget som blandt andet Roskilde festival har benyttet sig af siden 2017.

Senest er begrebet ‘selvbetjente miljøer’ kommet med i ligningen: ‘Undtagelse – fjernsalg eller ubemandede selvbetjeningsmiljøer Udgangspunktet gælder dog ikke ved fjernsalg (f.eks. salg via internettet) eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer (f.eks. ubemandede benzinstationer), jf. § 81, stk. 2, i lov om betalinger. ‘
Absurd nok mener f.eks. Midttrafik, der kører busserne i midtjylland og Århus-området, at busser er at betragte som et selvbetjent miljø, hvorfor de ikke længere vil modtage kontanter.
SE indslag fra TVØST: https://www.tv2ostjylland.dk/arkiv?date=2023-08-18&clip=fb92be6b-fa3c-472b-b9f1-cbbc676c054a

På BEVAR KONTANTER arbejder vi for at gøre kontantreglen/kontantpligten robust og relevant igen.

Og falder du over et sted, der ikke overholder kontantpligten, så husk at du kan anmelde stedet til forbrugerombudsmanden via mail: fo@forbrugerombudsmanden.dk

 

 

 

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBrancen

Bankerne gør det surt at modtage og bruge kontante. De bør tvinges til at overholde samme kontantpligt som resten af samfundet

Kontantpligten kræver, at erhvervsdrivende skal modtage kontanter, hvis de også modtager kort eller Mobilepay som betalingsmiddel, og man kan godt forstå de små selvstændiges frustration, når man er i klemme mellem kontantpligten og banker, der gør alt for at modarbejde, at man overholder den.

Danske banker har haft et fremragende år. Det samlede overskud forventes at blive svimlende 41,5 mia. kr. Penge, som bankerne bl.a. har tænkt sig at bruge til at købe egne aktier tilbage fra staten og til at forgylde deres aktionærer. Kunderne skal til gengæld se langt efter bedre service og kontantservice i det hele taget.

Bankerne er nemlig i gang med at lukke filialer, nedlægge kontantautomater og skrue op for gebyrer på alt fra at udbetale byttepenge til at modtage kundernes egne penge i kontanter – hvis det da overhovedet er muligt at finde et sted eller en bank, der vil modtage sedler og mønter.

Ifølge tal fra bankernes organisation, Finans Danmark, havde de danske banker i 1992 hele 2467 filialer, hvoraf de fleste havde kassebetjening. Nu er der under 20.

Til for forbrugerne

Det virker særdeles dobbeltmoralsk, når bankerne ellers ynder at beskrive sig selv som nogle, der har et ansvar og formål i samfundet.

Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen har sagt følgende til Finans Danmarks årsmøde: “Vi skal tænke grundigt over formålet med vores virksomhed, og hvordan det formål bidrager til, at vi løfter vores samfundsopgave.”

På Nykredits hjemmeside står der ligefrem: “Nykredit skal være med til at løse de udfordringer, vi som samfund er fælles om, og hvor Nykredit har en særlig mulighed for at gøre en forskel.”

“Bankerne gør kort sagt, hvad det passer dem. Kontantautomater lukker på stribe, og bankerne virker fuldkommen ligeglade med, at de har et socialt ansvar

 

Det har desværre affødt en slags stockholmsyndrom hos brancheorganisationerne, hvor man hos Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd, Horesta og DRC (Danske Restauranter og Caféer) bruger enorme mængder af energi og penge på at bekæmpe kontantpligten som følge af bankernes modvilje mod den.

Men hvad med de svage, de ældre, de handicappede, de hjemløse og de digitalt udsatte, som alle har behov for at kunne bruge kontanter? Her ville bankerne virkelig kunne hjælpe os alle, hvis de ville gøre det nemt og tilgængeligt at bruge kontanter. Og er det ikke det, der er bankernes opgave?

Kontantpligten er til for forbrugerne. Den sikrer, at alle har mulighed for at købe varer, gå i biografen eller tage bussen. Men bankerne gør kort sagt, hvad det passer dem. Kontantautomater lukker på stribe, og bankerne virker fuldkommen ligeglade med, at de har et socialt ansvar, og at der følger pligter med at skulle administrere det faktum, at staten har vedtaget, at alle borgere skal have en Nemkonto i en bank.

Stil krav til bankerne

Ud over at kontanter er inkluderende, fordi alle kan forstå og bruge dem, er de også en del af vores privatlivsbeskyttelse. Der kan ikke snages elektronisk i kontante betalinger, og man er altså ikke kriminel, bare fordi man foretrækker at betale kontant.

Samtidig er kontanterne en meget vigtig del af samfundets robusthed mod hackerangreb, it-nedbrud, strømsvigt og lignende. I en tid med krig i Ukraine, og hvor der bruges flere milliarder på oprustning af Forsvaret, virker det fuldstændig vanvittigt at afskaffe den eneste backup, som vi har til elektroniske betalinger.

Herhjemme er Folketinget forbløffende ubekymrede, og erhvervsminister Morten Bødskov (S) er kommet med samme henholdende og ildevarslende svar på, om han arbejder på at afskaffe kontantpligten endnu en gang, nemlig at det er der ikke nogen planer om lige nu, men at han stadig mener, at det skal være muligt at betale med kontanter i supermarkeder og apoteker.

Med sidste sætning lægges der dermed op til, at kontantpligten udvandes endnu en gang og kun kommer til at gælde de nævnte områder. Hvornår stiller Folketinget krav til bankerne om at tage sig af betalinger, ud fra hvad kunderne og samfundet behøver?

Bankerne bør tvinges til at overholde den samme kontantpligt, som resten af samfundet helt fornuftigt er underlagt, så vi sikrer et solidt alternativ, hvis der er nedbrud eller hackerangreb, og som samtidig skaber et godt samfund at være i – for alle borgere, digitale som analoge.

KRONIKKEN ER TIDLIGERE BRAGT I BØRSEN